سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی عربی متوسطه اول
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    تقویت و ارتقاء مکالمه دبیران « قسمت دوم»

در راستای برنامه عملیاتی دبیرخانه فایل های سری دوم برنامه مکالمه از قسمت زیر قابل دریافت می باشد.

شماره یک

شماره دو

شماره سه

شماره چهار

شماره پنج

شماره شش

شماره هفت

شماره هشت

شماره نه

شماره ده

شماره یازدههمکاران گرامی فایل های بخش اول را از قسمت آرشیو اخبار ، خبر تقویت و ارتقاء مکالمه ، دریافت نمایید.