سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی عربی متوسطه اول
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    آخرین مهلت ارسال درس افزار آموزشی

دبیران فعال استان مرکزی

آخرین مهلت ارسال درس افزار آموزشی 30بهمن ماه 1395 می باشد.

پایه هفتم : درس پنجم

پایه هشتم : درس دهمجهت ملاحظه شیوه نامه تولید درس افزار آموزشی فایل های زیر را ملاحظه بفرمایید.

/myfolder/10071/files/dars afzar.pdf