سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی عربی متوسطه اول
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1نمونه سوم.مهارت شناخت و کاربرد قواعد عربی نهمعربی نهم
2نمونه دوم..مهارت شناخت و کاربرد قواعد عربی نهمعربی نهم
3نمونه اول.مهارت شناخت و کاربرد قواعد عربی نهمعربی نهم
4نمونه سوم.مهارت واژه شناسی عربی هشتمعربی هشتم
5نمونه دوم.مهارت واژه شناسی عربی هشتمعربی هشتم
6نمونه اول.مهارت واژه شناسی عربی هشتمعربی هشتم
7نمونه اول مهارت ترجمهمهارت ترجمه پایه هفتم
8نمونه سوم.مهارت ترجمهمهارت ترجمه پایه هفتم
9نمونه دوم.مهارت ترجمهمهارت ترجمه پایه هفتم
10عربی هفتم نوبت دومگروه بندی نشده
11عربی هفتمعربی هفتم
12عربی هفتم.نوبت دومعربی هفتم
13نوبت اول استان قمعربی هفتم
14http://arabic.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/2954عربی هفتم
15درس های 1-3عربی هفتم
16درسهای 1-2-3عربی هفتم
17درسهای 1-2-3عربی هفتم
18نویت اول اردبیلعربی هفتم
19درسهای 1-5عربی هفتم
20درسهای 4-5-6عربی هفتم
21فصل دومعربی هفتم
22فصل اولعربی هفتم